Договір публічної оферти


Загальні положення

1.1. Дана оферта являється офіційною пропозицією ТМ «Світ чаю» (далі за текстом — «Продавець») укласти Угоду купівлі-продажу товарів (далі за текстом — «Угода») дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, який разміщено на офиційному інтернет-сайті Продавця «https://www.svit-chaju.ua» (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронну угоду купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цієї Угоди в строки та за цінам, вказаних на Інтернет-сайті Продавця.

Визначення понять

2.1. В даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають наступні значення:

 • «Товар» - чай, кава, посуд, аксесуари, інші продукти та предмети;
 • «Інтернет-магазин» - у відповідності до Закону України «Про електронну комерцію» засіб для презентації чи реалізації товару, роботи чи послуги шляхом укладення электронної угоди.
 • «Продавець» - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Угоду на нижчевказаних умовах.
 • «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення і проведення оплати.

Предмет Угоди

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити і прийняти Товар на умовах даної Угоди.

Дана Угода регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка і доставка замовлення Покупцю у власність на умовах даної Угоди.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазина, що є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний сповістити Покупця  (телефоном, через смс або электронну пошту).

4.4. За відсутності товару Покупець має право замінити його аналогічним, відмовитись від даного товару або анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата здійснюється по факту отримання товару у відділенні транспортної компанії за готівковим розрахунком у гривнях або банківською картою (банківським переказом) у момент оформлення замовлення.

5.2. За відсутності оплати Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється кур'єром до адреси Покупця або до складів транспортних компаній, де проводиться видача замовлень.

6.2. Разом із замовленням Покупцю надаються документи згідно законодавства України.

Права і обов'язки сторон:

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за даною Угодою у випадку порушення Покупцем умов даної Угоди.

7.2. Покупець зобов'язаний:

 • своєчасно сплатити і отримати замовлення на умовах даної Угоди.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронну угоду;
 • вимагати від Продавця виконання умов даної Угоди.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов даної Угоди в порядку, передбаченим цією Угодою та діючим законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

 • зміст і правдивість інформації, що надає Покупець при оформленні замовлення;
 • затримку та перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставці товару), котрі зумовлені причинами поза його сфери контролю;
 • протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даннго доступу до мережі Інтернет;
 • передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, використовучи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (навіть якщо під його логіном знаходилась інша особа) фізичним особам чи їх майну, юридичним особам або державі.

8.4. У випадку настання обставин непереборної сили Сторони звільняються від виконання умов цієї Угоди. Під обставинами непереборної сили для цілей даної Угоди розуміються події надзвичайного непереборного характеру, котрі виключають чи об'єктивно заважають виконанню даної Угоди, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони застосуються максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключино шляхом переговорів.

Інші умови

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в дану Угоду за умови її попередньої публікації на сайті https://www.svit-chaju.ua 

9.2. Інтернет-магазин створено для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації. При цьому при здійсненні акцепта (оформлення замовлення і оплаті товару) Покупуць дає Продавцю свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами угоди купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між Сторонами є дата прийняття умов у відповідності до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурса Інтернет-магазина для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця з метою обробки замовлення, надсилання повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення розрахунків та ін.

Порядок повернення товарів належної якості

10.1. Повернення товарів в Інтернет-магазин здійснюється згідно  діючого законодавства України.

10.2. Повернення товарів в Інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму по факту повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазина, пов'язаних з доставкою товару Покупцю.

Строк дії угоди

11.1. Електронна угода вважається укладеною з моменту отримання особою, що направила пропозицію укласти таку угоду, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеним частиною 6 статті 11 Закону Украіни «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення строка дії ця Угода може бути розірвана за взаємної згоди сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати дану Угоду в односторонньому порядку у випадку невиконання однією зі сторін умов даної Угоди та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Звертаємо Вашу увагу, що Інтернет-магазин «https://www.svit-chaju.ua/ua/shop/» на офиційному інтернет-сайті https://www.svit-chaju.ua має право у відповідності до законодавства України надавати право користування інтернет-платформою фізичним-особам підприємцям і юридичним особам для реалізації товарів.

Реквізити сторін

Продавець:

ФОП Дворніченко Н.А.

м. Київ, бульвар Верховної Ради 27Б, кв. 76

ІПН: 2638605288

Р/р: UA 42 300528 00000 26000455015017

в АТ "ОТП Банк"